Evaluering

I forbindelse med samarbejdsmøderne spørger vi forældre, plejeforældre og kommunens sagsbehandlere om deres mening om Skovgården.

Evalueringsskemaerne sendes sammen med statusrapporten til sagsbehandlerne og drøftes efterfølgende på samarbejdsmødet.

Både spørgsmål og svar fremgår af statistikkerne. Spørgsmålene besvares på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er mindre godt, og 5 er meget godt.

På grund af skiftende sagsbehandlere er antallet af besvarelser fra sagsbehandlere mindre end antallet af forældrebesvarelser.

I kolonnen til højre kan du se de seneste 3 års kommuneevalueringer.
Ønsker du at se evalueringerne fra de tidligere år, er du velkommen til at kontakte os.

Forældrenes evalueringer finder du her.
 
 
  Skole- og behandlingshjemmet Skovgården   -   Sneslevvej 67   -   4250 Fuglebjerg   -   tlf 55 45 30 67   -   Skriv til os   -   CVR: 68505216Kontrol rapport