Forældreråd

Til forældremødet i oktober vælges Skovgårdens forældreråd. Forældrerådet kan vælge at udpege en formand, der kan deltage i bestyrelsens møder.
Formand og forstander udarbejder en dagsorden til forældrerådsmøderne, som Skovgårdens socialrådgiver også deltager i og tager referat af.

På forældrerådsmøderne orienteres forældrene om det, der sker på Skovgården, om økonomi, og om personale- og børnesituationen. Forældrene kan rejse konkrete spørgsmål om f.eks. dagligdagen.

Det er forældrerådet, der planlægger de to store forældrearrangementer på Skovgården: forældremøde i oktober og forældregrillaftenen i juni.

Vi har stor glæde af, at der er forældre, der vil påtage sig at sidde i forældrerådet. Her opstår gode ideer, planlægges, evalueres og påpeges ting, der kan forbedres i kontakten mellem forældre og Skovgårdens medarbejdere.

Der afholdes 2 forældrerådsmøder om året.
 
 
  Skole- og behandlingshjemmet Skovgården   -   Sneslevvej 67   -   4250 Fuglebjerg   -   tlf 55 45 30 67   -   Skriv til os   -   CVR: 68505216Kontrol rapport