Ledelse

Skovgårdens ledelse består af 6 ledere

Forstander Hanne Dalsgaard

Stedfortræder og leder af dagbehandling Elsebeth Thulstrup

Køkken- og driftsleder Lena Valsted

Skoleleder Christine Felbo

Afdelingsleder Rød Charlotte Ditlevsen

Afdelingsleder Gul Lene Brinkgaard Olsen


Forståelse

Ledelsesmæssigt lader vi inspirere af mange forståelser og tilgange lige fra anerkendende ledelse, selvledelse, værdiinkluderende ledelse til filosofi, organisationsledelse, narrativ tilgang og ganske almindelig sund fornuft.

Ledelsesmøder

Hver tirsdag holder den udvidede ledelsesgruppe ledelsesmøde. I mødet deltager udover ledelsen Skovgårdens to socialrådgivere og tre psykologer. Her drøftes og orienteres alt om børnene, og her tages overordnede beslutninger om børnene.

Om onsdagen holdes ledelsesmøde ”kun” for ledelsen. Her drøfter og beslutter ledelsen det ledelsesmæssige for Skovgården som helhed, for afdelingerne og skolen. Ligesom der er mulighed for at sparre med hinanden.

Medarbejderne kan til en hver tid bede ledelsen om at forholde sig til et opstået problem eller dilemma fra deres hverdag.


Ledelsesseminarer

Hver sensommer tager ledelsen på ledelsesseminar i sommerhus, hvor de drøfter ledelse og retning. Den enkelte leders ledelsesstil eller udfordringer bliver vendt, og hver leder vælger områder, som den enkelte ønsker at have særlig fokus på det kommende år. Ledelsen drøfter også hvilke fælles fokus, der skal være det kommende år.
På seminaret inviteres ofte en relevant oplægsholder til inspiration.

Om efteråret tager ledelsen, socialrådgivere og psykologer på et to dags seminar, hvor den overordnede behandlingsstrategi drøftes og besluttes. Anden faglighed i forhold til børnene drøftes også.


Supervision

Mellemlederne har jævnligt samtaler med forstander, hvor der er mulighed for sparring i forhold til ledelsesarbejdet. Der er også mulighed for ekstern supervision.


 
 
  Skole- og behandlingshjemmet Skovgården   -   Sneslevvej 67   -   4250 Fuglebjerg   -   tlf 55 45 30 67   -   Skriv til os   -   CVR: 68505216Kontrol rapport