Trivselsundersøgelse

Det er vores ønske, at alle elever skal have en tryg og læringsfyldt skoletid på Skovgården.

Trivselsundersøgelsen er foretaget i 2017 med udgangspunkt i et spørgeskema, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser i skolemiljøet.

Formålet med trivselsundersøgelsen er udover, at den er lovpligtig, også at sikre, at børnenes trivsel tages alvorligt. Vi forsøger at finde nogle redskaber til at løse de udfordringer, som bringes frem i lyset af en sådan undersøgelse. Vores undersøgelse har til formål at lytte til børnene og i fællesskab sikre god og tryg skole for alle elever.

En medarbejder i skolen har stået for undersøgelsen og har siddet med hvert enkelt barn og læst spørgsmålene op samt forklaret, hvad der menes med spørgsmålet, hvorefter barnet selv har lavet besvarelsen.

Der er lavet to forskellige spørgeskemaer til undersøgelsen: et for eleverne i 0. – 3. klasse og et for eleverne i 4. – 10. klasse.

Eleverne i 0. – 3. klasse har afkrydset i et skema med smileys samt svaret på et spørgeskema med 20 spørgsmål med 3 afkrydsningsmuligheder.

Eleverne i 4. – 10. klasse har fået et mere udførligt skema udleveret med 40 spørgsmål, hvor der er 5 afkrydsningsmuligheder til hvert spørgsmål.

Denne evaluering er en sammenfattet konklusion, som er lavet ud fra elevernes udfyldte spørgeskemaer.

Svarene i undersøgelsen for 0. – 3. klasse er i evalueringen omregnet til procent og i 4. -10. klasse i pointsystem 1-5, som kan aflæses i rapporten.

 
 
  Skole- og behandlingshjemmet Skovgården   -   Sneslevvej 67   -   4250 Fuglebjerg   -   tlf 55 45 30 67   -   Skriv til os   -   CVR: 68505216Kontrol rapport