Vision og strategi

Vision 2012

Skovgården er et suverænt behandlingsmiljø for vores børn. Om 5 år er det et fagligt kraftcenter.

Det er en forudsætning, at vi fastholder vores kerneydelse, og at Skovgården er et dejligt sted at være barn og at komme som forældre samt en dynamisk og god arbejdsplads.


Desuden er visionerne at:

 • Vi er eksperter i at omsætte teori til praksis, så børnenes hverdag, af dem og andre, opleves så meningsfuld og forståelig som overhovedet muligt.
 • Vi arbejder fagligt og er fagligt troværdige og kompetente.
 • Vi er fagligt nysgerrige, interesserede samt menneskelighed og professionalisme går hånd i hånd.
 • Vi vælges af kommunerne, der oplever, at vi leverer den ydelse og service, de efterspørger.
 • Vi sætter vores præg på behandlingsmiljøet i Danmark.
 • Vi formidler vores faglighed og er med til at sprede viden inden for vores område (kurser/skriverier/forskning) bl.a. i CAKU (Center for Akkreditering og Kvalitets Udvikling) LOS (Landsforeningen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud) FADD (Foreningen af Danske Døgninstitutioner) DE (Dansk Erhverv) samt til familieplejekonsulenter, børnesagsbehandlere og psykologer.

Strategiplan


Vi skal blive eksperter i at omsætte teori til praksis, så børnenes hverdag, af dem og af andre, opleves så meningsfuld og forståelig som overhovedet muligt. Målet er, at forældre og andre samarbejdspartnere mener, de har et klart billede af, hvad der foregår hos os

 • Vi skal blive gode til at bruge fagudtryk i faglige dialoger, men udadtil skal vi omsætte fagudtryk til et kendt sprog, der giver mening.
 • Jævnligt skal vi drøfte, hvilken betydning forskellige ord har for os. På den måde kan vi sammen have en fælles forståelse, men også fælles billeder på forskellige fagudtryk.

Tidshorisont: 5 årVi skal levere den ydelse og service, kommunerne efterspørger

 • Vi skal være optaget af, hvad der rører sig i kommunerne samt bidrage med de kompetencer og den faglighed, der er hos os.

Tidshorisont: 5 årSkovgården skal sætte sit præg på behandlingsmiljøet i Danmark ved at formidle vores viden og faglighed inden for vores område
 • Vi skal arbejde med dokumentation og beskrivelser af vores arbejde samt skrive artikler til fagblade.
 • Vi skal være en del af arbejdet omkring forskning, effektmåling og resultater (CAKU). Give de bidrag, der er os mulige, uden det går ud over vores kerneydelse.
 • Vi skal afholde kurser og temadage for andre.
 • Vi er alle ”ambassadører” for Skovgården.
 • Vi skal være synlige i LOS, CAKU, FADD og DE.

Tidshorisont: 5 årVi skal fastholde en organisering i vores institution, der gør det muligt at være fagligt kompetente og dynamiske

 • Vi skal fortsat arbejde med feedback.
 • Vi skal sikre mulighed for supervision.
 • Vi skal fastholde vores interne uddannelse samt muligheder for at komme på kurser - og have et budget, der tillader dette.
 • Vi skal arbejde videre med at afholde temadage og kurser ud af huset og sørge for, at de medarbejdere, der finder det interessant, også bliver oplært i det at undervise.
 • Vi skal fastholde vores personaledage med inspiration både fra os selv, men også fra andre fagpersoner.
 • Vi holder os opdaterede på viden.
 • Vi skal være personlige og professionelle på en og samme gang.

Tidshorisont: dette arbejde har ingen tidshorisont, da det hele tiden er en proces.

 


Vi skal fastholde vores kerneydelse. Skovgården skal være et godt sted at være barn og at komme som forældre

 • Vores værdigrundlag skal leves hver dag af alle, der arbejder på Skovgården.

Tidshorisont: en varig proces.

 

Forstanderen er hovedansvarlig for, at strategiplanen implementeres.

 
 
 
  Skole- og behandlingshjemmet Skovgården   -   Sneslevvej 67   -   4250 Fuglebjerg   -   tlf 55 45 30 67   -   Skriv til os   -   CVR: 68505216Kontrol rapport